droga značenje

droga (franc. iz niz.), sirovi ili poluprerađeni proizvod za farmaceutske, med. ili tehn. svrhe; može biti biljnoga podrijetla (osušeni nadzemni ili podzemni dijelovi ljekovitih biljaka, smole, balzami), životinjskoga (vosak, riblje ulje) ili mineralnoga (kaolin, kreda, parafin). U užem smislu ponekad → opojne droge. Znanost o poznavanju droga je farmakognozija.