Drijade značenje

Drijade, grč. mit, šumske nimfe koje su živjele i umirale s drvećem.