Drda značenje

Drda, Jan (1915–70), češ. pisac romana, pripovijesti i drama; prikazao junaštvo jednostavnih ljudi u godinama rata (Nijema barikada), tugu i kroniku malograđ. egzistencije (Gradić na dlanu).