dražba značenje

dražba, prodaja pokretnih ili nepokretnih stvari ili ustupanje obavljanja određenih radova i usluga, putem nadmetanja, onomu čija je ponuda najpovoljnija; → aukcija; licitacija; natječaj.