dramaturg značenje

dramaturg (grč.). 1. Sastavljač dramskoga repertoara. 2. Dramatičar (dramatik), pisac dramskih kaz. djela.