drahma značenje

drahma (grč.). 1. Starogrč. srebrni novac. 2. Novčana jedinica u Grčkoj do 2002. (1 d. = 100 lepta).