Dragišić značenje

Dragišić, Juraj (o. 1445–1520), hrv. filozof i teolog; pripadao krugu poznatih dubrovačkih humanista, pokušao (posebno u logici) izmiriti stajalište skotizma i tomizma.