dozimetar značenje

dozimetar, instrument za mjerenje doza → ionizirajućega zračenja.