Douai značenje

Douai, grad na rijeci Scarpe u S Francuskoj; 47 600 st. Sveuč. (osn. 1560); crkve Notre Dame (12. st.) i Saint-pierre (16. st.). Ind. željeznih i kem. proizvoda.