doseg reakcije značenje

doseg reakcije, fizikalna veličina kojom se izražava uznapredovalost kem. reakcije; definirana je kao množina kem. pretvorbi, tj. kao omjer između događaja na molekularnoj razini iskazanih jednadžbom i Avogadrova broja. Upotrebljava se najčešće u → kemijskoj termodinamici.