DOS značenje

DOS (akr. od engl. Disk Operating System), operacijski sustav koji usklađuje rad svih programa zapisanih na disku (disketi) elektroničkoga računala.