Donji Miholjac značenje

Donji Miholjac, grad u S Slavoniji, uz Dravu; 6680 st. Nazvan po crkvi sv. Mihovila iz 15. st. Neogotički dvorac Majláth (1905–14).