donator značenje

donator (lat.), darovatelj, os. osoba koja je nečim obdarila neku javnu kult. ustanovu. pov osoba koja je podigla crkvu ili poklonila crkvi neki umj. predmet (na kojemu je često prikazana u društvu svetaca); usp. ktitor.