Donat značenje

Donat, Elije (lat. Aelius Donatus) (o. 350), rim. gramatičar. Skraćen izvod njegova djela Ars grammatica služio je u bezbrojnim adaptacijama kao školski udžbenik lat. jezika (Ars minor) sve do 18. st.