don značenje

don (španj. i tal. proklitički oblik ispred osobnoga imena, od lat. dominus: gospodar). 1. U zemljama španj. jezika, titula ispred plemićkoga imena (Don quijote, Don juan). 2. U tal. i našim primorskim krajevima titula ispred imena svjetovnoga svećenika (don Frane Bulić).