dominanta značenje

dominanta (lat.). 1. Gl. misao, temeljna značajka. 2. glazb peti stupanj dijatonske ljestvice; u starim načinima ima isključivo melodijsko značenje; u durskoj i molskoj ljestvici, uz toniku, harmonijski najvažniji stupanj.