doksografija značenje

doksografija (grč.), pov. i kritički pregled nekoga filoz. učenja.