Dobra značenje

Dobra, rijeka ponornica u Z Hrvatskoj; duga 104 km. Izvire kraj Skrada, ponire u Ogulinu (Đulin ponor); ponovno izvire kraj Gojaka (Gojačka D.) te kraj Karlovca utječe u Kupu.