Djemila značenje

Djemila, ant. grad Cuicul u rim. provinciji Mauretaniji (sada u Alžiru), građen planski, uspon u doba carske dinastije Severa; ranokršćansko središte, ostaci bazilike i krstionice.