divovi značenje

divovi, zvijezde velikih promjera (10–100 puta većih od promjera Sunca) i jaka sjaja. → Hertzsprung-Russellov dijagram.