diverzitet, biološki značenje

diverzitet, biološki→ raznovrsnost, biološka