divergencija značenje

divergencija (lat.). 1. Razilaženje, razlikovanje i postupno uzajamno udaljivanje, neslaganje, nesuglasje. 2. mat svojstvo niza ili reda da ne teži nekoj konačnoj, graničnoj vrijednosti. 3. fiz razilaženje zraka (pravaca) iz neke točke. 4. biol u evoluciji, pojava različitih osobina pri razvoju vrste.