distinkcija značenje

distinkcija (lat.). 1. Razlikovanje, razlika. 2. proš odlikovnost, profinjena i prirodna otmjenost. 3. Pravilo raspoznavanja pojedinih elemenata filoz. problema.