diskurzivan značenje

diskurzivan (lat.), filoz koji se izvodi s pomoću razuma (d. mišljenje). supr intuitivan (→ intuicija).