disimulacija značenje

disimulacija (lat.: skrivanje, zatajivanje), pravo prikrivanje nekoga stanja ili činjenice da se izbjegnu pravne posljedice vezane za ta stanja; usp. simulacija.