diplomatski imunitet značenje

diplomatski imunitet, posebna međunarodno priznata prava i povlastice što ih imaju strani diplomati na teritoriju države u kojoj obavljaju svoju misiju; među njima su: apsolutna nepovredivost ličnosti diplomata i prostorija diplomatskoga predstavništva, nepodložnost sudovima zemlje u kojoj su akreditirani, izuzeće od poreza i carina, pravo da se služe diplomatskom poštom.