diplomatska putovnica značenje

diplomatska putovnica, isprava koja se izdaje osobama u diplomatskoj službi, prema potrebi i osobama, koje u inozemstvu obavljaju drž. poslove.