diplomat značenje

diplomat (franc. iz grč.). 1. Osoba koja službeno zastupa neku vladu (državu) u međunar. odnosima i poslovima. 2. proš osoba koja se odlikuje umješnošću u obavljanju delikatnih poslova i misija, oprezom, rezerviranošću i diskrecijom u izjavama; vješt, spretan, domišljat čovjek.