dioptrija značenje

dioptrija (uobičajeni znak dpt), stara jedinica za mjerenje jakosti optičkih leća; poseban je naziv za recipročni metar; dpt = m–1.