Dionizije Stariji značenje

Dionizije Stariji (o. ← 432. do ← 367), sirakuški tiranin; ratovao protiv Kartage, osvojio J Italiju, osnovao koloniju Ankonu, osnovao Vis između ← 397. i ← 390.