Diomede značenje

Diomede (rus. Diomida i Ostrova Gvozdeva), dva mala otoka u Beringovu prolazu. Otkrio ih je V. J. Bering 1728. Veliki D. (rus. Ratmanov; 10 km2) pripada Rusiji, a Mali D. (6 km2) SAD-u. Između otoka prolazi datumska granica.