Diminić značenje

Diminić, Josip (1937), hrv. kipar i grafičar. Radi apstraktnu skulpturu, često obojenu, spomenike i parkovnu skulpturu (Istarski vol) te grafičke mape.