dim značenje

dim, proizvod izgaranja org. tvari, sadrži ugljikov dioksid, vodenu paru, dušik, a pri nepotpunom izgaranju ugljikov monoksid i čađu.