Dilthey značenje

Dilthey, Wilhelm (1833–1911), njem. filozof; začetnik tzv. »filozofije života«; želi zasnovati »iskustvenu znanost duhovnih pojava«; → duhoznanstvena psihologija. Izgradnja povijesnog svijeta u duhovnim znanostima.