Dilecki značenje

Dilecki, Mikola Pavlovič (o. 1630 – o. 1680), ukr. glazb. teoretičar; autor temeljnoga priručnika za višeglasnu skladbu u rusko-ukr. glazbi na razmeđu 17. i 18. st. (Glazbena slovnica).