Đilas značenje

Đilas, Milovan (1913–95), crnog. političar, književnik i publicist; partizan, nakon rata jedan od ideologa KPJ, potpredsj. vlade i predsj. Nar. skupštine Fnrj. 1954. optužen za antipartijske stavove i isključen iz polit. života; više puta suđen (9 god. na robiji). Od 1956. kao disident objavljuje na Zapadu; poznat kao kritičar komunističke ideologije i sustava. Nova klasa; Razgovori sa Staljinom; Vlast i pobuna; Crna gora.