Dijon značenje

Dijon, upravno središte dep. Côte d’Or i adm. regije Bourgogne, Francuska; 153 810 st. Sveuč.; katedrala (13. st., kripta 6–11. st.), crkva Saint Michel, najljepši spomenik franc. renesanse. Svjetsko tržište vina. – Ant. Divio, od 11. do 15. st. gl. grad neovisne Burgundije, od 1477. u sklopu Francuske.