dijatonika značenje

dijatonika (grč.), glazb tonski sustav koji se temelji na cjelostupanjskim i polustupanjskim intervalima; dijatonske ljestvice, ljestvice dura i mola i starocrkv. načini u kojih je niz od 8 tonova unutar oktave podijeljen na 5 cijelih i 2 polustupnja. supr kromatika.