dijateza značenje

dijateza (grč.). 1. med prirođena sklonost prema određenim bolestima (npr. hemoragična d.). 2. lingv → stanje (glagolsko).