dijalekt značenje

dijalekt (grč.), narječje, govor nekoga mjesta, kraja, pokrajine za razliku od knjiž., službenoga i standardnoga jezika; poseban tip živoga (govornog) jezika proširen na nekom užem ili širem geogr. području, s izrazitim vlastitim fonetskim, morfološkim, rječničkim i dr. obilježjima kojima se odvaja od drugih tipova istoga jezika: u hrv. jeziku štokavski, čakavski, kajkavski dijalekt.