dijakronija značenje

dijakronija (grč.). 1. Raznovremenost, zbivanje pojavâ u različito vrijeme; usp. sinkronija. 2. lingv pristup jeziku koji promatra njegov razvoj u vremenu; dijakronijsko ili povijesno proučavanje jezika.