dijaklaza značenje

dijaklaza (grč.), naziv za pukotinu u stijeni duž koje nije bilo važnijih pomaka.