Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

dijafiza

dijafiza (grč.), dio cjevastih kostiju između dvaju okrajaka (epifiza).