diferencijacija. značenje

diferencijacija. 1. Razlikovanje, razdvajanje zbog nastalih razlika, razilaženje u mišljenjima. 2. biol pojavljivanje morfoloških i funkcionalnih razlika za embrionalnoga razvoja.