Didot značenje

Didot, Firmin (1764–1836), franc. tiskar; sin François-Ambroisea; istaknut rezbar i ljevač slova, pronašao stereotipiju, kliširanje i način tipografske izradbe geogr. karata.