Dewey značenje

Dewey, John (1859–1952), am. filozof; jedan od utemeljitelja pragmatizma. Drži da pragmatičko shvaćanje znanosti vodi do funkcionaliziranja prirodnih zakona radi ovladavanja prirodnim procesima. Teorija istraživanja; Demokracija i odgoj.