deve značenje

deve (tur.) (Camelidae), por. sisavaca dvopapkara preživača; tegleća i jahaća stoka pustinjskih i stepskih predjela Azije, S Afrike i planina Južne Amerike; njihove se dlake upotrebljavaju kao tekstilna sirovina; vrste: jednogrba i dvogrba d., ljama, alpaka.