determinanta značenje

determinanta, matrica u koju su svrstani koeficijenti sustava linearnih jednadžbi u jednaki broj stupaca i redaka; služi za njihovo rješavanje.