determinacija značenje

determinacija (lat.). 1. Opć., ograničavanje, određivanje, označivanje. 2. U logici, postupak sužavanja opsega određenoga pojma dodavanjem oznaka, tj. proširivanjem sadržaja. 3. biol sposobnost nekoga dijela zametka da izgradi točno određeno tkivo ili organ.