desenzibilizacija značenje

desenzibilizacija (lat.). 1. Liječenje alergijskih bolesti davanjem rastućih doza alergena. 2. Terapija fobičnih stanja ponašanjem (biheviorizam): predmet straha se postupno uvodi u aktivno doživljavanje bolesnika koji se mora relaksirati da bi se spriječilo stanje tjeskobe.